Mindsonar

iStock_000008189720MediumDe kracht van MPA Mindsonar
 
De één denkt vooral in grote lijnen en let minder op details. Een ander heeft minder met visie is juist geïnteresseerd in details.
Jij bent misschien vooral van de praktijk en je collega is meer van het ontwikkelen van structuur. Onderzoek wijst uit dat we allemaal verschillend denken en handelen.
We staan er vaak niet eens bij stil. Ons handelen is een “gewoonte” geworden.
Je zou het ook wel een “patroon” kunnen noemen.
 
Persoonlijkheidstesten zijn bedoeld om een beeld te geven van hoe iemand ‘is’, altijd en overal.
Maar MPA Mindsonar geeft aan hoe iemand in een bepaalde context denkt en handelt.
Mindsonar is wetenschappelijk gevalideerd en goed bruikbaar voor verschillende doelgroepen.
 
In plaats van te bepalen hoe de cliënt is, altijd en overal, wil Metaprofiel Analyse een stap verder gaan:
MPA Mindsonar heeft vele voordelen en gaat er namelijk van uit dat we als mens verschillend reageren in specifieke situaties. Mindsonar analyseert wat een individu, een organisatie, een team beweegt. Welke hindernissen er zijn en welke kansen er liggen in oplossingen.
 
Hoe werkt MPA Mindsonar?
Metaprofielanalyse legt iemand keuzes voor. Op basis daarvan zoekt het naar patronen in HOE iemand denkt (waarneemt, fantaseert,voelt en handelt). Die patronen worden dan weergegeven in 13 dimensies (metaprogramma’s ).
 
Toepassing van Mindsonar:
-Patroonherkenning
-Voorspelbaarheid van gedrag
-Inzicht in drijfveren
-inzicht krijgen in eigen gedrag en dat van de ander
-kennis over brein / drijfveren / gedrag
-inzicht in mogelijkheden op (zelf)sturing
 
Wat zijn metaprogramma’s ?
Mindsonar maakt gebruik van zogenaamde metaprogramma’s. Dit heeft te maken met patronen die je hebt ontwikkeld in denken en gedrag. Metaprogramma’s zijn patronen die herkenbaar zijn in hoe iemand waarneemt, denkt en voelt en die tot uitdrukking komen in verbaal en non-verbaal gedrag. Mindsonar geeft de mogelijkheid om daarin heel genuanceerd te werk te gaan.
 
Wat is een metaprofiel?
Een metaprofiel is een combinatie van verschillende metaprogramma’s, die samen iemands manier van waarnemen, denken, en handelen karakteriseren: een combinatie van denk en gedragspatronen. Het metaprofiel geeft niet aan WAT iemand denkt maar HOE iemand denkt.
We noemen een metaprofiel daarom ook wel denkstijl.
 
Context is belangrijk
Vaak vraagt een bepaalde situatie om ander gedrag afhankelijk van de omstandigheden. Iemands profiel kan van situatie tot situatie verschillen omdat we niet hetzelfde reageren op elke omstandigheid. MPA Mindsonar test binnen een bepaalde context om de vraag zuiver in beeld te brengen.
 
Groepen of personen?
MPA kan individueel gebruikt worden maar MPA is ook zeer geschikt voor teamcoaching.
Ook wordt het gebruikt bij sollicitaties (of het voorbereiden daar op), personal coaching, versnellen van teamprestaties, topsport, leiderschapsvragen, enz,enz.
 
Voordelen van inzetten Mindsonar:
-Snel en klantvriendelijk
-Goede basis voor feedback
-Waardevrije uitslag
-Focus op verandering
-Consistent en breed inzetbaar
-Zeer geschikt voor teams en organisaties
 
On line
Het invullen vindt plaats via het internet. Er worden scores berekend voor:

  • -32 denkstijlelementen
  • -13 denkstijldimensies (metaprogramma’s)
  • -7 criteria-dimensies (Gravescategorieën. d.w.z. de criteria worden geplaatst in ‘Spiral Dynamics’-categorieen).
  • -Reactietijden, d.w.z. hoe lang de proefpersoon er over doet om vragen te beantwoorden.

De rapportage bevat grafieken en interpretatieteksten en kan als MS Word document en als Excel bestand worden opgehaald.
 
thumb_example_report2012

De dertien dimensies uitgelicht

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail